Narva Lasteaed Sipsik

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Banner Shadow

lasteaiast

Koolieelne lasteasutus Sipsik (nr 31) avas uksed 18. detsembril 1978 aastal. Lasteaed avati tolleaegse Puuvillakombinaadi Kreenholmi Manufaktuur poolt, kes oli kuni 1991. aastani lasteaia  pidajaks-hooldajaks. 

Lasteaed on saanud endale nime Eno Raua raamatu «Sipsik» järgi. Lasteaial on oma lipp, millel on kujutatud nukk Sipsik. Lasteaial on oma hümn. Lasteaia moto on “Tervis – see on vahva!”

Lasteaed toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsuse arvestamist. Oma tegevuses juhindub lasteaed EV Haridusseadusest, Koolieelse lasteasutuse seadusest, EV Haridus- ja teadusministeeriumi normatiivaktidest, kohaliku omavalitsuse  korralduse seadusest, teistest õigusaktidest ja linna kultuuriosakonna käskkirjadest ja korraldustest.

LASTEAIA MISSIOON 

 • Tagada lapse üldine ja spetsiaalne valmisolek süstemaatiliseks õppeprotsessiks koolis, mis loob eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis.
 • Toetada ja abistada lapsevanemaid laste kodusel kasvatamisel ja tervikliku isiksuse kujundamisel koolieelsel perioodil.
 • Tõsta lasteaia sotsiaalset seisundit ja rolli linnaelanike hulgas.

LASTEAIA VISIOON

Koolieelne lasteasutus Sipsik on asutus, kus:

 • on tagatud arendav keskkond loob parimad tingimused lapse vaimseks, füüsiliseks ja psüühiliseks arenguks, vastutustundliku suhtumise kujundamiseks oma tervisesse.
 • toimuvad laste, pedagoogide ja lastevanemate vastastikune tegevus ühiste ürituste läbiviimisel: peod, kontserdid, etendused, ekskursioonid, tegevused, temaatilised õhtud, tervisepäevad, spordivõistlused, konkursid, näitused.
 • õpetajate professionaalne pedagoogiline meisterlikkus ja kompetentsus võimaldab teostada pedagoogiliste eesmärkide ja ülesannete paindlikku realiseerimist.
 • uute metoodikate, tehnoloogiate ja programmide juurutamine aitab tagada lapse täisväärtuslikku ja harmoonilist arengut, tema füsioloogilist, sotsiaalset ja psühholoogilist valmisolekut koolis õppimiseks.

LASTEAIA EESMÄRK

tagada lapsele tervise säilitamise võimalus lasteaias viibimise perioodil, kujundada temas terve eluviisi hoiakuid, anda teadmisi, oskusi ja kogemusi, õpetada neid kasutama igapäevases elus.

LASTEAIA PÕHIÜLESANDED

 • luua lasteaias kõik vajalikud tingimused, et kindlustada koolieelikute täisväärtuslik hoid.
 • luua keskkond, mis hoiab ja tugevdab lapse tervist ning soodustab nende emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.
 • luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav.
 • luua tingimused riigikeele põhialuste ja eesti kultuuri tundmaõppimiseks; laste, nende vanemate ja lasteaia töötajate integreerimiseks eesti ühiskonda
 • abistada peret õppimise ja kasvatusega seotud küsimuste lahendamisel, kaasata vanemaid lasteaia igapäevastesse toimingutesse.

rühmad

Rühmad Lastevanus Õppekeel Rühma meeskond
 

Sipsik

6-7

osaline keelekümblus

Eesti/vene Õpetajad:

Jelena Skvortsova (eesti)

Tatjana Vassiljeva

Õpetajaabi: Elena Kolchina

 

Pääsuke

6-7

(eestikeelne)

 

Eesti/vene Õpetajad:

Marina Vedenejeva (eesti)

Irina Kuznetsova

Alesja Julle

Õpetajaabi: Maria Reren

 

Kureke

3-4

(eestikeelne)

Eesti/vene Õpetajad:

Olga Molodtsova (eesti)

Nadežda Vohta

Valentina Semjonova

Õpetajaabi: Tatjana Zubareva

 

Mudilased

5-6 Vene Õpetajad:

Jelena Tronina

Jelena Mihhailova

Õpetajaabi:

Tatjana Markijanova

 

Sõbralik pere

4-5

(eestikeelne)

Eesti/vene Õpetajad:

Valeria Izmestjeva (eesti)

Marina Pavlova

Natalja Mežanova

Õpetajaabi: Jelena Maksimova

 

Päikene

4-5

(eestikeelne)

Eesti/vene Õpetajad:

Jelena Kadatskaja

Elena Sapunova

Ksenia Nesterovskaja (eesti)

Õpetajabi: Silva Boguš

 

Sipelgad

3-4

(eestikeelne)

Eesti/vene Õpetajad:

Liilia Rätsep

Marina Vedenejeva (eesti)

Alina Maksakova

Õpetajaabi: Natalja Bagašvili

 

Mesilased

5-6 Vene Õpetajad:

Marina Šubina

Olga Šumejeva

Õpetajaabi: Tatjana Kuznetsova

 

Kellukesed

1,5-3 Vene Õpetaja: Ljubov Sutškova

Abiõpetaja: Nadezhda Chistodelova

Õpetajaabi: Marina Smirnova

 

Jonnipunnid

1,5-3 Vene Õpetaja: Natalia Ignatieva

Abiõpetaja: Larissa Tšelepis

Õpetajaabi: Natalja Lunina

 

Tibud

1,5-3 Vene Õpetaja: Olga Tepljakova

Abiõpetaja: Galina Vinokurova

Õpetajaabi: Viktoria Zimonina

projektitöö

Näitus «Meie armas Sipsik»

2021.aasta sügisel sündis Sipsiku lasteaia õpetajatel idee kutsuda lapsi ja nende vanemaid osalema loomingukonkursil «Meie armas Sipsik». Kokku laekus konkursile 60 toredat tööd.

Keskkonnainvesteeringute keskus

2021.a meie lasteaed sai toetuse Keskkonnainvesteeringute keskuselt (KIK) projekti  elluviimiseks. Projekti «Narva Sipsiku lasteaia lapsed uurivad taimi» eelarve on 250 eurot. Projekti raames viiakse läbi septembris õppeprogrammi Iisaku Looduskeskuses.

Õppeprogrammi esimene osa: 30 — 40 min. toimub õppeklassis. Tutvume slaidettekande abil söödavate ja mürgiste taimedega Eesti looduses. Müüdid ja tegelikkus.  Kuidas käituda ohuolukorras ja mürgistuse korral? Otsime üheskoos vastused. Kinnistav mäng: pildikaartidel olevatele taimede ja nende nimede kokku viimine, otsustamine, kas on mürgine või söödav. Tagasiside mängule.

Õppeprogrammi teine osa:10 min bussisõit metsaparki. 30 min retk looduses. Tutvume taimedega, uurime kuidas teha vahet esmapilgul sarnastel taimedel, millele tuleb pöörata tähelepanu.  Kordame, kokkuvõte.

Tänu programmis osalemisele oskavad lapsed märgata looduses erinevaid taimi; teavad, et looduses on palju söödavad ja mürgised taimi, teavad millele pöörata tähelepanu taimede määramisel ja kuidas käituda, kui keegi sõi mürgiseid marju/taimi. Lapsed tunnevad Eesti looduse peamisi söödavaid ja mürgiseid taimi.

kik

 

 

Terviserajad

Jagame teiega toredat uudist:

Eesti terviserajad avalikustas üle-eestilise liikumisteemalise loovtööde konkursi „Hakkame liikuma“ võitjad – 50 kooli ja lasteaeda, kellele kingitakse Swedbanki toel siseterviserada. Kuu aja jooksul laekus konkursile ligi 400 loovtööd koolidest ja lasteaedadest üle Eesti.

Konkursil osales 74 kooli ja 126 lasteaeda. Eesti terviseradade ja Swedbanki esindajatest koosnev žürii valis välja 50 haridusasutust üle Eesti, kes saavad tänutäheks mängulise siseterviseraja elemendid, mida saab kasutada sõltuvalt hoone suurusest mänes koridoris või läbi terve maja. Kingitused jõuavad koolidesse ja lasteaedadesse detsembrikuu jooksul.

Meie lasteaiast osalesid rühmad Sipelgad, Päikene, Sõbralik pere, liikumisõpetaja Olga Fuks, muusikaõpetaja Marina Skopina, ujumisõpetaja Hasnaa El-Haddoui Alami, eesti keele õpetaja Valeria Izmestjeva. Projekti juhendaja on Larissa Domaškevitš.

OLEME VÄGA UHKED JA ÕNNELIKUD!

Riigi sünnimaakonna terviserajad ootavad – Pärnumaa Spordiliit           Swedbank logo

HITSA Proge Tiiger

Meie lasteaed sai toetuse Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuselt (HITSA) digitaalse õppevara omandamiseks programmi Proge Tiigri raames. Projekti eelarve on 1813,85 eurot, millest HITSA toetus on 1269,70 eurot ning lasteaia omafinantseering on 544,16 eurot. Maastikurobotite  ja Blue-Botite abil muudame õppe-ja kasvatustegevust veel huvitavamaks ja põnevamaks laste jaoks. Projekti raames soetati lasteaiale  5 Blue-Bot robotit, 5 Maastikurobotit,  käsulugeja stardikomplekt.  Alustame programmeerimise aluste- ja robootikaga tutvumist lastega altest 4. eluaastast. Hakkame roboteid kasutama igas õppe-ja kasvatustegevuse valdkonnas, sh ka keelte õppimises, nii lasteaias kui ka õues.

Keskkonnainvesteeringute keskus

2020.a meie lasteaed sai toetuse Keskkonnainvesteeringute keskuselt (KIK) projekti  elluviimiseks. Projekti «Sipsiku lapsed uurivad elu soos» eelarve on 276 eurot. Projekti raames viiakse läbi sügisel õppeprogrammi Iisaku Looduskeskuses. Õppeprogramm sisaldab õppekäigus matkarajal; taimede vaatlus, loomade elu soos ja  soo kasutamise võimaluste arutelu. 15 septembril 2020.a Kureke ja Sipelgade rühmade lapsed tegid õppereisi Iisaku Loodusekeskusesse. Tänu sellele  saavad nad aru soo tähtsusest looduses ja mäjust inimese elule. Lapsed nimetavad soos kasvavaid taimi, puid, marju, elavaid lindusid ja loome. Nad oskavad turvaliselt käituda soos. Kõik lapsed ja täiskasvanud tundsid rõõmu looduses viibimisest.

Ajaleht Gorod

kik