lasteaiatasu

2020. aastal on lasteaia kohatasu ja õppematerjalide maksumus kuus:

lasteaiaaiarühmas (lapsed vanuses 3-7 aastat) 32,40 eurot
sõimerühmas (lapsed vanuses 1,5-3 aastat) 27 eurot

Soodustuse %  vanema osaluse arvestamisel:

Kui lasteaias käib 2 last 25%
Kui lasteaias käib 3 last 100%

Alus: Vabariigi Valitsuse 19.12.2019 määruse nr 115 “Töötasu alammäära kehtestamine” §1;

Narva Linnavolikogu 17.01.2008 määruse nr 6 “Narva linna koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine” §2 lg1,2 ja 5.