Alates 2023. a on lasteaia kohatasu ja õppematerjalide maksumus kuus:

lasteaiaaiarühmas (lapsed vanuses 3-7 aastat) 39,24 eurot
sõimerühmas (lapsed vanuses 1,5-3 aastat) 32,70 eurot

Alus: Vabariigi Valitsuse 19.12.2021 määruse nr 116 „Töötasu alammäära kehtestamine“ §1;

Narva Linnavolikogu 17.01.2008 määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ §2 lg 1,2 ja 5.

Soodustuse %  vanema osaluse arvestamisel:

Kui lasteaias käib 2 last 25%
Kui lasteaias käib 3 last 100%

Alates 01.05.2022.a on lapse toidukulu päevamaksumus:

Sõimerühmad Aiarühmad
Hommikusöök 0,55 0,60
Lõunasöök 0,80 0,90
Õhtuoode 0,45 0,50
Kokku 1,80

 

2,00