Alates 2021. a on lasteaia kohatasu ja õppematerjalide maksumus kuus:

lasteaiaaiarühmas (lapsed vanuses 3-7 aastat) 35,04 eurot
sõimerühmas (lapsed vanuses 1,5-3 aastat) 29,20 eurot
  • vanema osa määr moodustab 0,00 eurot kus ühe lapse kohta rühmas, mille tegevus on ajutiselt peatatud karantiini tõttu. Nimetatud vanema osa määr kehtib lasteasutuserühma tegevuse ajutise peatamise perioodil ning rühma tegevuse ajutise peatamise perioodi algus- ja lõpukuupäeva otsustab lasteasutuse direktor juhindudes Terviseametilt saadud juhistest;
  • vanema osa määr moodustab 0,00 eurot kus ühe lapse kohta juhul, kui laps viibib COVID-19 kinnitatud haige või tema lähikontaktsena eneseisolatsioonis. Nimetatud vanema osa määr kehtib lapse eneseisolatsioonis oleku perioodil ning vanema osa määra 0,00 eurot kuus rakendatakselasteasutuse direktori otsusega, mis sisaldab Terviseameti juhistest lähtuvalt koostatud laste nimekirja ning eneseisolatsiooni algus- ja lõpukuupäeva.

Soodustuse %  vanema osaluse arvestamisel:

Kui lasteaias käib 2 last 25%
Kui lasteaias käib 3 last 100%

Alus: Vabariigi Valitsuse 19.12.2019 määruse nr 115 “Töötasu alammäära kehtestamine” §1;

Narva Linnavolikogu 17.01.2008 määruse nr 6 “Narva linna koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine” §2 lg1,2, 5, 10 ja 11.

Alates 01.05.2022.a on lapse toidukulu päevamaksumus:

Sõimerühmad Aiarühmad
Hommikusöök 0,55 0,60
Lõunasöök 0,80 0,90
Õhtuoode 0,45 0,50
Kokku 1,80

 

2,00