Alates 01.01.2024. a on lasteaia kohatasu ja õppematerjalide maksumus kuus:

lasteaiaaiarühmas (lapsed vanuses 3-7 aastat) 43,50 eurot
sõimerühmas (lapsed vanuses 1,5-3 aastat) 36,25 eurot

Alus: Vabariigi Valitsuse 08.12.2023 määruse nr 113 „Töötasu alammäära kehtestamine“ §1;

Narva Linnavolikogu 17.01.2008 määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ §2 lg 1,2 ja 5.

Soodustuse %  vanema osaluse arvestamisel:

Kui lasteaias käib 2 last 25%
Kui lasteaias käib 3 last 100%

Alates 01.05.2023.a on lapse toidukulu päevamaksumus:

Sõimerühmad Aiarühmad
Hommikusöök 0,60 0,65
Lõunasöök 0,95 1,05
Õhtuoode 0,55 0,60
Kokku 2,10

 

2,30