laste vanus:5 – 6 aastat

õppekeel: eesti/vene

rühmaõpetajad: Jelena Sapunova, Nadežda Kulašenkova

eestikeelne rühmaõpetaja: Ksenia Nesterovskaja 

õpetajaabi: Silva Boguš

Rühm on liitunud “Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas” projektiga.

KUIDAS TULLA RÜHMASSE: Lastevanemad käivad rühmas oma korpuse ukse kaudu. 26. Juuli tn maja nr 13 poolt peaväravast sisse ja otse kuni hoone lõpuni, ümber nurga vasakule, mööda esimesest ja teisest uksest, kolmandast uksest sisse, vasakule trepist üles, uks jääb vasakule.

Samuti on võimalik tulla rühmasse läbi peasissepääsu, mööda direktori kabinetti otse kuni koridori lõpuni, vasakule kuni koridori lõpuni, viimasest trepist üles, uks jääb vasakule. NB! Palume mitte kasutada peasissepääsu lasteaiast väljumiseks peale kl 16.00.