laste vanus: 4 – 5 aastat

õppekeel: eesti/vene

rühmaõpetajad: Liilia Rätsep, Alina Maksakova

eestikeelne rühmaõpetaja: Marina Vedenejeva

õpetajaabi: Natalja Bagašvili

Rühm on liitunud “Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas” projektiga.

KUIDAS TULLA RÜHMASSE: Lastevanemad käivad rühmas oma korpuse ukse kaudu. 26. Juuli tn maja nr 13 poolt peaväravast sisse ja otse kuni hoone lõpuni, ümber nurga vasakule, esimesest uksest sisse, paremale mööda koridori, esimesest trepist üles, rühm jääb paremale.

Samuti on võimalik tulla rühmasse läbi peasissepääsu, mööda direktori kabinetti otse kuni koridori lõpuni, vasakule mööda koridori, esimesest trepist üles, uks jääb paremale. NB! Palume mitte kasutada peasissepääsu lasteaiast väljumiseks peale kl 16.00.