Kallid lapsed ja lastevanemad, meie andekad õpetajad ja lapsed lõid suurepärase multifilmi “Sipsik läheb lasteaeda”.

Meeldivat vaatamist!

Sipsik läheb lasteaeda

 

ELIIS lastevanematele

Alates 1. septembrist 2021 on Narva Sipsiku Lasteaias kasutusel elektrooniline infosüsteem ELIIS.

eliis.JPG

ELIIS veebikeskkond on heaks koostööplatvormiks õpetajate ja lastevanemate vahel. Lapsevanematel on võimalus jälgida kalendrit, hoida ennast kursis planeeritud õppetegevustega, muude sündmustega, saada tagasisidet päeva tegemistest nii rühmas kui oma lapse kohta. Lihtne on lugeda teateid ja edastada sõnumeid. Selleks, et see kõik kenasti kättesaadav oleks, palume lapsevanematel ELIIS keskkonnaga liituda.
Liitumiseks registreerige ennast kasutajaks ID kaarti või Mobiil-ID kasutades. Valige Taotlus, täitke oma lapse andmed ja jääge ootama lasteaiapoolset kinnitust.

ELIIS keskkonda sisenege https://eliis.eu/auth/login

Küsimuste korral saate abi oma rühmaõpetajatelt või võtke ühendust lasteaiaga e-posti teel narvasipsik@gmail.com

 

 

Lugupeetud lastevanemad!

11. märtsist hakkavad kehtima rangemad piirangud haridus- ja noortevaldkonnale.

Haridus- ja Teadusministeerium palub lapsevanematel ilma vältimatu vajaduseta lapsi lasteaeda ja lastehoidu mitte viia. Viiruse laialdase leviku tõttu peame kõik vähendama oma igapäevaseid kontakte nii palju kui võimalik. See tähendab, et kui vähegi võimalik, tuleks koju jätta ka lasteaialapsed. Eriti oluline on tagada lasteaia teenus lapsevanematele, kes täidavad tööülesandeid, mis on seotud elutähtsa teenuse osutamisega või riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalike ülesannete täitmisega (nt politsei, pääste, meditsiin, kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainetööstus, toidupood, transpordisektor jms).

https://www.kriis.ee/et/uudised/11-martsist-kehtivad-ule-eesti-ranged-piirangud

https://www.kriis.ee/ru/novosti/ctrogie-ogranicheniya-dlya-predotvrashcheniya-rasprostraneniya-koronavirusa-budut-deystvovat

На основании рекомендаций Правительства ЭР и решений администрации города Нарва, руководство детского сада вводит следующие меры

для предотвращения распространения вируса (действуют с 11 марта 2021г):

  • Правительство ЭР просит родителей без крайней необходимости не отводить детей в детский сад. В связи с широким распространением вируса все должны ограничить ежедневные контакты, насколько это возможно. Это значит, что при малейшей возможности дома следует оставить и детей, посещающих детский сад. Детям, родители или опекуны которых не могут работать удаленно, нужно предоставить возможность посещать детский сад.
  • Особенно важно обеспечить услугу детского родителям, которые выполняют трудовые обязанности, связанные с предоставлением жизненно важных услуг или осуществлением задач, необходимых для устойчивого функционирования государства (например, полиция, служба спасения, медицина, коммунальные и социальные услуги, пищевая промышленность, продуктовый магазин, транспортный сектор и др.).

Проход в здание детского сада всем родителям и третьим лицам временно запрещен. Передача ребенка персоналу садика происходит на улице.

Детям и сотрудникам ни в коем случае нельзя приходить в детский сад больными

При обнаружении любых признаков простудного или вирусного заболевания (насморк, кашель, температура) ребенок или сотрудник д/с обязан остаться дома. Для получения дополнительной информации по своему состоянию необходимо обратиться к семейному врачу; при необходимости пройти тест на COVID-19.

Если ребенок почувствует себя плохо в течение дня, то персонал группы или администрация детского сада немедленно свяжется с родителями ребенка, которые должны максимально быстро забрать ребенка из дошкольного учреждения и показать семейному врачу. На время нахождения ребенка в садике просим всех родителей иметь при себе включенными мобильные телефоны и быть готовыми максимально быстро реагировать на информацию из детского сада.

Если в семье диагностирован COVID-19, ребенок или сотрудник детского сада обязан остаться дома. Родитель обязан немедленно известить об этом педагогов группы, а сотрудник – директора детского сада. Учитель группы информирует о случившемся завуча и директора. Группа, в которой находился ребенок или сотрудник с положительным результатом теста, выводится на самоизоляцию сроком на 10 дней. Возвращение на работу или в группу в детский сад заболевшего возможно только с разрешения врача, то есть после изоляции и получения отрицательного результата теста.

Родителям детей разрешается входить в здание детского сада только по очень уважительной причине, предварительно согласовав визит с администрацией. Общение с учителями и администрацией происходит в онлайн режиме. Электронный адрес детского сада narvasipsik@gmail.com, контактные телефоны 3592107 (директор, завуч), 3593523 (медсестра).

Представителям обслуживающих детский сад организаций настоятельно рекомендуем быть в медицинской маске во время посещения нашего учреждения.

27.01.2021.a. Austatud lastevanemad!

Narva lasteaia Sipsik kollektiivpuhkus on 01.07 – 30.07.2021.a. Sel perioodil saavad lapsed vajadusel koha lasteaia valverühmas.

Oleme taas avatud 02.08.2021.a.

Tuletame meelde, et lasteaed on lapsele töö, kust ka temal on õigus saada puhkust!

 

JUHIS COVID-19 HAIGE LÄHIKONTAKTSELE

juhis_covid-19_haige_lahikontaktsele_rus_30.10.20

juhis_covid-19_haige_lahikontaktsele_est_30.10.20

Lugupeetud lastevanemad!

❗❗❗PÖÖRAME TEIE TÄHELEPANU sellele, et Narva Paemurru Spordikooli jäähoki huviala, iluuisutamise huviala, iluvõimlemise huviala ning kergejõustiku huviala õppurid, kes on määratud, koroona viiruse leviku tõkestamise eesmärgil, Terviseameti soovitusel isolatsiooni kuni 17. novembrini (kaasaarvatud) ei tohi käia ei üldhariduskoolis ega lasteaias.

Täpsem info on terviseamet veebilehel terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

❗❗❗
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что учащиеся Нарвской спортшколы Паэмурру отделений хоккея с шайбой, фигурного катания, художественной гимнастики и лёгкой атлетики, которые в целях профилактики и борьбы с распространением короновирусной инфекции по рекомендациям департамента здравоохранения отправлены на изоляцию до 17 ноября включительно, не могут посещать также общеобразовательную школу или детский сад.

Подробную инструкцию о самоизоляции можно найти на сайте департамента здоровья terviseamet.ee/ru/COVID-19


Spordinädal 2020

Meie lasteaed osaleb  EOK korraldataval spordinädalal.

Meie üritused:

23.09.2020

23.09.2020.a – 8.00 Spordinädala avamine lasteaia spordiplatsil. Hommikuvõimlemine õues.  Flashmob lastevanematega.

23.09.2020.a – 10.30 Narva Transi jalgpallimängijad laste külas. Meister-klass. Jalgpallimäng.

23.09.2020.a -11.00 Jalgpallimäng maastikurobotitega.

24.09.2020

24.09.2020.a – 10.00 Laste võrkpallimäng (rühmad Sipsik ja Pääsuke)

24.09.2020.a – 10.30 Laste võrkpallimäng (rühmad Sipelgad ja Kureke)

24.09.2020.a- 11.00 Lauatennis (rühm Sipsik)

24.09.2020.a – 11.15 Sulgpall (rühm Pääsuke)

24.09.2020.a – 11.30 Jalgpallimäng (rühm Sipelgad)

24.09.2020.a – 11.50 Jalgpallimäng (rühm Kureke)

25.09.2020

25.09.2020.a – 9.45 Maastikumäng “Tere, sügis!”

25.09.2020.a -11.00 Maratonijooks lasteaia õues (500m) (lapsed). Maratonijooks (täiskasvanud)

Spordinädala lõpetamine

 

Loe siin, mis on Spordinädal https://spordinadal.ee/et/mis-on-spordinadal

 


Lasteaia kohatasu hüvitamine eriolukorra ajal

Austatud lastevanemad

Narva Linnavalitsus võttis 04.05.2020. a vastu  vastu korralduse nr 300-k „Koolieelse lasteasutuse kulude vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest, millega otsustas vabastada tagasiulatuvalt alates 13.03.2020. a kuni eriolukorra lõpuni lasteasutuse kulude vanemate poolt , millega otsustas vabastada tagasiulatuvalt alates 13.03.2020. a kuni eriolukorra lõpuni lasteasutuse kulude vanemate poolt kaetava osa määra (vanema osa) tasumisest lastevanemad, kes:

  • ei kasutanud eriolukorra kehtivuse ajal koolieelse lasteasutuse teenust (vanema osa tasumisest vabastatakse proportsionaalselt päevade arvule kuus, kui koolieelse lasteasutuse teenust ei ole kasutatud) või
  • on saadetud osaliselt tasustatud või tasustamata puhkusele või
  • eriolukorra kehtivuse ajal kaotanud töö või
  • väikeettevõtjana ei saa eriolukorra tõttu tegutseda või kelle tulu on olulisel määral vähenenud.

Vanema osa tasumisest vabastamiseks peab lapsevanem esitama koolieelse lasteasutuse direktorile avalduse. Koolieelse lasteasutuse direktor hindab esitatud avalduse põhjendatust ning edastab avalduse koos oma kommentaariga Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale, kes avaldusest lähtuvalt tagastab enammakstud summat või kajastab seda ettemaksena.

eriolukorra avaldus