Ilusat emakeelepäeva Sipsikuga!

Ilusat naistepäeva, meie armsad naised, neiud ja tüdrukud!

Armastusega Teie Sipsik

 

Armas Sipsiku pere, Sipsik soovib teile Head Eesti Vabariigi 106. aastapäeva!

Head sõbrapäeva, kallid sõbrad!

 

Hõissa, vastlad! Rõõmsat vastlapäeva!

 

Kallid lapsevanemad!

Teavitame Teid, et meie lasteaed on suvel kollektiivpuhkusel   10.07.2024-09.08.2024.

Oleme taas avatud 12.08.2024.

Meie lasteaia asenduslasteaed on Narva Lasteaed Põngerjas, mis asub aadressil – Gerassimovi 18а.

 

 

Kallid lapsevanemad!

Alates 1. jaanuarist 2024 tagatakse juurdepääs Narva Lasteaias Sipsik registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, Narva linna dokumendiregistri avaliku vaade kaudu. Narva Lasteaia Sipsik dokumentide otsimiseks tuleb otsinguväljas “Üksus” valida asutuse nimetuse. Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.

 http://dhs.narva.ee/

 

 

Kallid lastevanemad!

Meie lasteaed osaleb linnaüritusel “Liigu loovalt, armas Narva!”. Meie toredad lapsed ja ägedad õpetajad filmisid oma Sipsikuga põnevat võimlemist linna ajaloolises kohas. Vaadake ja nautige!

Meie video

 

Kallid lastevanemad!

Narvas võetakse kasutusele lasteaiateenuse taotluste menetlemiseks ARNO

Alates selle aasta oktoobrist toimub Narvas lasteaiateenuse taotlemine ja taotluste menetlemine haridusteenuste haldamise veebikeskkonnas ARNO www.arno.ee. Lasteaiakoha saamiseks tuleb nüüd lapsevanemal esitada taotlus iseseisvalt veebikeskkonnas ARNO või pöörduda (mugavaima või lähima) lasteaia poole, et taotluse täitmiseks siseneda asutuse juhendamisel ARNO veebikeskonda ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID abil. Samaaegselt võib endiselt kasutada ka paber- või etaotluse esitamise võimalust: seda võib teha elektroonselt (selleks edastada digitaalse allkirjaga Kultuuriosakonna e-posti aadressile kultuur@narva.ee) või paberil (selleks allkirjastada käsitsi ning esitada Kultuuriosakonda kas isiklikult või lasteaia vahendusel). Kõik lasteaiakoha taotlused, mis on juba esitatud, edastatakse Kultuuriosakonda ning kantakse ARNO veebikeskkonda.

В Нарве для предоставления услуги детского сада будет использоваться ARNO
Начиная с октября этого года подача и обработка заявлений на учебное место в детских садах Нарвы будут проходить в электронной среде по администрированию услуг сферы образования ARNO www.arno.ee. Для получения места в детском саду родитель может самостоятельно подать заявление в электронной среде ARNO или обратиться в (любой удобный или ближайший) детский сад, где с помощью учреждения можно будет войти в систему ARNO, используя ID-карту, Smart-ID или MobiilID и заполнить заявление. Одновременно возможно будет по–прежнему подать электронное или бумажное заявление: как и раньше, родитель также сможет заполнить электронное заявление и отправить его с дигитальной подписью на адрес электронной почты отдела культуры kultuur@narva.ee или заполнить заявление на бумаге, подписать его от руки и лично принести заявление в отдел культуры или передать его в отдел культуры через детский сад. Все заявления, которые уже были поданы в детские сады, будут переданы в отдел культуры и занесены в электронную среду ARNO.

 

 

Alates 1. maist tõuseb lasteaedade toidukulu päevamaksumus 20 sendi võrra

Narva lasteaedade hoolekogude otsuste alusel tõuseb alates 1. maist 2022 lasteaedades toidukulu maksumus 20 sendi võrra päevas. Toidukulu päevamaksumas on alates 1. maist sõimerühmas 1,80 eurot päevas ja lasteaiarühmas on 2,00 eurot päevas. Hinnatõus on tingitud viimasel aja toimunud toiduainete ja energiaressursside kallinemisest.

Küsimused koroonaviiruse kohta: https://kkk.kriis.ee/ru/czv/obrazovanie-detskie-sady-deyatelynosty-po-interesam-sport-kursy/detskie-sady

  1. veebruaril 2022. a jõustuva Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. akorralduse nr 305„COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ ja Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korralduse nr 212 „Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele“ alusel saab laps või õpilane, kes puutus lapsehoiuteenuse saamisel, koolieelses lasteasutuses, üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses, huvikoolis või noorsootööasutuses viibimisel kokku COVID-19 haigega, jätkata oma senist tegevust, ilma, et lapsel või õpilasel tuleks jääda karantiini.

Oluline on tähelepanu pöörata asjaolule, et oma tegevusi saab laps jätkata edaspidi tähtajatult, aga üksnes COVID-19 haiguse sümptomite puudumisel.

Lisaks sellele tuleb edaspidi arvestada, et erand ei kehti nendel juhtudel, kui lapse kontakt COVID-19 haigega toimus mujal kui nimetatud asutustes, näiteks pereringisSellisel juhul rakendub korralduse nr 212 punktis 3 sätestatud karantiinikohustus. Samuti peavad 7 päevaks isolatsiooni jääma ka positiivse PCR-testi või kiirtesti tulemuse saanud lapse pereliikmed (nt. õde ja vend), kes ei ole COVID-19 haigust läbi põdenud või selle vastu vaktsineeritud. Kui laps on COVID-19 haiguse läbipõdenud viimase 6 kuu jooksul või selle vastu vaktsineeritud, siis ta ei pea karantiini jääma. Lisame, et ka töötajad, kes ei ole COVID-19 haigust läbi põdenud või selle vastu vaktsineeritud, peavad jääma lähikontakti korral 7 päevaks isolatsiooni.

Selgitame, et  täielikult vaktsineeritud isiku lähikontakti korral (ka alaealiste puhul) jääb karantiinist vabastuse perioodiks üheksa kuud ehk 270 päeva. Pärast tõhustusdoosi tegemist pikeneb vaktsiinitõendi kehtivusaeg 365 päeva võrra.

Kui laps saab antigeeni kiirtesti vastuseks positiivse tulemuse, on ta kohustatud haigena koju jääma. Ei ole oluline tema testitulemuse PCR-testiga kinnitamine. Samuti peab karantiinis viibima sümptomitega laps, kes veel testida pole jõudnud.

https://www.hm.ee/sites/default/files/juhis_lasteaiad_ja_-hoiud_vbr2022.pdf

 

Kallid lapsed ja lastevanemad, meie andekad õpetajad ja lapsed lõid suurepärase multifilmi “Sipsik läheb lasteaeda”.

Meeldivat vaatamist!

Sipsik läheb lasteaeda

 

ELIIS lastevanematele

Alates 1. septembrist 2021 on Narva Sipsiku Lasteaias kasutusel elektrooniline infosüsteem ELIIS.

eliis.JPG

ELIIS veebikeskkond on heaks koostööplatvormiks õpetajate ja lastevanemate vahel. Lapsevanematel on võimalus jälgida kalendrit, hoida ennast kursis planeeritud õppetegevustega, muude sündmustega, saada tagasisidet päeva tegemistest nii rühmas kui oma lapse kohta. Lihtne on lugeda teateid ja edastada sõnumeid. Selleks, et see kõik kenasti kättesaadav oleks, palume lapsevanematel ELIIS keskkonnaga liituda.
Liitumiseks registreerige ennast kasutajaks ID kaarti või Mobiil-ID kasutades. Valige Taotlus, täitke oma lapse andmed ja jääge ootama lasteaiapoolset kinnitust.

ELIIS keskkonda sisenege https://eliis.eu/auth/login

Küsimuste korral saate abi oma rühmaõpetajatelt või võtke ühendust lasteaiaga e-posti teel narvasipsik@gmail.com

 

 

Spordinädal 2020

Meie lasteaed osaleb  EOK korraldataval spordinädalal.

Meie üritused:

23.09.2020

23.09.2020.a – 8.00 Spordinädala avamine lasteaia spordiplatsil. Hommikuvõimlemine õues.  Flashmob lastevanematega.

23.09.2020.a – 10.30 Narva Transi jalgpallimängijad laste külas. Meister-klass. Jalgpallimäng.

23.09.2020.a -11.00 Jalgpallimäng maastikurobotitega.

24.09.2020

24.09.2020.a – 10.00 Laste võrkpallimäng (rühmad Sipsik ja Pääsuke)

24.09.2020.a – 10.30 Laste võrkpallimäng (rühmad Sipelgad ja Kureke)

24.09.2020.a- 11.00 Lauatennis (rühm Sipsik)

24.09.2020.a – 11.15 Sulgpall (rühm Pääsuke)

24.09.2020.a – 11.30 Jalgpallimäng (rühm Sipelgad)

24.09.2020.a – 11.50 Jalgpallimäng (rühm Kureke)

25.09.2020

25.09.2020.a – 9.45 Maastikumäng “Tere, sügis!”

25.09.2020.a -11.00 Maratonijooks lasteaia õues (500m) (lapsed). Maratonijooks (täiskasvanud)

Spordinädala lõpetamine

 

Loe siin, mis on Spordinädal https://spordinadal.ee/et/mis-on-spordinadal

 


Lasteaia kohatasu hüvitamine eriolukorra ajal

Austatud lastevanemad

Narva Linnavalitsus võttis 04.05.2020. a vastu  vastu korralduse nr 300-k „Koolieelse lasteasutuse kulude vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest, millega otsustas vabastada tagasiulatuvalt alates 13.03.2020. a kuni eriolukorra lõpuni lasteasutuse kulude vanemate poolt , millega otsustas vabastada tagasiulatuvalt alates 13.03.2020. a kuni eriolukorra lõpuni lasteasutuse kulude vanemate poolt kaetava osa määra (vanema osa) tasumisest lastevanemad, kes:

  • ei kasutanud eriolukorra kehtivuse ajal koolieelse lasteasutuse teenust (vanema osa tasumisest vabastatakse proportsionaalselt päevade arvule kuus, kui koolieelse lasteasutuse teenust ei ole kasutatud) või
  • on saadetud osaliselt tasustatud või tasustamata puhkusele või
  • eriolukorra kehtivuse ajal kaotanud töö või
  • väikeettevõtjana ei saa eriolukorra tõttu tegutseda või kelle tulu on olulisel määral vähenenud.

Vanema osa tasumisest vabastamiseks peab lapsevanem esitama koolieelse lasteasutuse direktorile avalduse. Koolieelse lasteasutuse direktor hindab esitatud avalduse põhjendatust ning edastab avalduse koos oma kommentaariga Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale, kes avaldusest lähtuvalt tagastab enammakstud summat või kajastab seda ettemaksena.

eriolukorra avaldus