Päevakava

6.30-8.15 Laste kogunemine, mängud, individuaalne töö lastega

 

8.15-9.00 Hommikusöök

 

9.00-12.00

 

Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused, õues viibimine
12.00-12.30

 

Sõimerühma lõunasöök

 

12.30-13.00

 

Aiarühma lõunasöök

 

12.30-15.00

 

Sõimerühma lõunauinak

 

13.00-15.00

 

Aiarühma puhkeaeg

 

15.45-16.15

 

Õhtuoode

 

15.00-18.30 Huvitegevused, individuaalne töö lastega, vaba tegevus toas või  õues, mängud, kojuminek
Päevakava muutub 15 minuti võrra vastavalt vanusele. Iga vanuserühma konkreetne päevakava asub vastavas rühmas.
Vastavalt Sotsiaalministri määrusele 01.10.2010 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“ laps peab viibima iga päev sõltuvalt ilmastikutingimustest 1-2 korda õues.
​Lapse õues viibimise aeg sõltub tuule-külma indeksist. Madalama kui miinus 20 C tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri ja madalama kui miinus 15 C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues  viibimise aega 20 minutini.