laste vanus: 4 – 5 aastat

õppekeel: eesti/vene

rühmaõpetajad:  Irina Kuznetsova, lisaõpetaja Anastasia Saar (eesti keel), Jelena Mihhailova

õpetajaabi: Maria Reren

Rühm on liitunud “Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas” projektiga.

 Lasteaia päevakava (sügis-kevad  2023-2024)

                                                           4 – 5 aastat

 

TEGEVUSE SISU TÄITMISE AEG
Laste saabumine lasteaeda , vaba tegevus, hommikuvõimlemine . 6.30-8.25
Hommikusöök. 8.25-8.55
Õppetegevused. 8.55-10.40

 

Ujumine basseinis 10.15-11.30

Ettevalmistus jalatiskäiguks, jalatuskäik. 10.40-12.10

 

Jalatuskäigust tagasitulek, ettevalmistus lõunaks. 12.10-12.25
Lõunasöök. 12.20-12.55
Hügieniprotseduurid. Lõunauinak. 12.55-15.00
Ületõusmine , õhu ja veeprotseduurid. 15.00-15.20
Vaba tegevus, mängud, õppetegevused. 15.20-16.00
Õhtuoode. 16.00-16.30
Ettevalmistus jalatuskäiguks, jalatuskäik. 16.35-18.30

KUIDAS TULLA RÜHMASSE: Lastevanemad käivad rühmas oma korpuse ukse kaudu. 26. Juuli tn maja nr 13 poolt peaväravast sisse, mööda peasissepääsust vasakule, ümber maja nurga paremale, uksest sisse ja vasakule, trepist üles rühmauks jääb vasakule.