laste vanus: 4 – 5 aastat

õppekeel: eesti/vene

rühmaõpetajad:  Irina Kuznetsova, Anastasia Saar (eesti keel), Jelena Mihhailova

õpetajaabi: Maria Reren

Rühm on liitunud “Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas” projektiga.

KUIDAS TULLA RÜHMASSE: Lastevanemad käivad rühmas oma korpuse ukse kaudu. 26. Juuli tn maja nr 13 poolt peaväravast sisse, mööda peasissepääsust vasakule, ümber maja nurga paremale, uksest sisse ja vasakule, trepist üles rühmauks jääb vasakule.