Näitus “Meie armas Sipsik”

2021.aasta sügisel sündis Sipsiku lasteaia õpetajatel idee kutsuda lapsi ja nende vanemaid osalema loomingukonkursil “Meie armas Sipsik”. Kokku laekus konkursile 60 toredat tööd.

Keskkonnainvesteeringute keskus

2021.a meie lasteaed sai toetuse Keskkonnainvesteeringute keskuselt (KIK) projekti  elluviimiseks. Projekti “Narva Sipsiku lasteaia lapsed uurivad taimi” eelarve on 250 eurot. Projekti raames viiakse läbi septembris õppeprogrammi Iisaku Looduskeskuses.

Õppeprogrammi esimene osa: 30 – 40 min. toimub õppeklassis. Tutvume slaidettekande abil söödavate ja mürgiste taimedega Eesti looduses. Müüdid ja tegelikkus.  Kuidas käituda ohuolukorras ja mürgistuse korral? Otsime üheskoos vastused. Kinnistav mäng: pildikaartidel olevatele taimede ja nende nimede kokku viimine, otsustamine, kas on mürgine või söödav. Tagasiside mängule.

Õppeprogrammi teine osa:10 min bussisõit metsaparki. 30 min retk looduses. Tutvume taimedega, uurime kuidas teha vahet esmapilgul sarnastel taimedel, millele tuleb pöörata tähelepanu.  Kordame, kokkuvõte.

Tänu programmis osalemisele oskavad lapsed märgata looduses erinevaid taimi; teavad, et looduses on palju söödavad ja mürgised taimi, teavad millele pöörata tähelepanu taimede määramisel ja kuidas käituda, kui keegi sõi mürgiseid marju/taimi. Lapsed tunnevad Eesti looduse peamisi söödavaid ja mürgiseid taimi.

kik

 

 

Terviserajad

Jagame teiega toredat uudist:

Eesti terviserajad avalikustas üle-eestilise liikumisteemalise loovtööde konkursi „Hakkame liikuma“ võitjad – 50 kooli ja lasteaeda, kellele kingitakse Swedbanki toel siseterviserada. Kuu aja jooksul laekus konkursile ligi 400 loovtööd koolidest ja lasteaedadest üle Eesti.

Konkursil osales 74 kooli ja 126 lasteaeda. Eesti terviseradade ja Swedbanki esindajatest koosnev žürii valis välja 50 haridusasutust üle Eesti, kes saavad tänutäheks mängulise siseterviseraja elemendid, mida saab kasutada sõltuvalt hoone suurusest mänes koridoris või läbi terve maja. Kingitused jõuavad koolidesse ja lasteaedadesse detsembrikuu jooksul.

Meie lasteaiast osalesid rühmad Sipelgad, Päikene, Sõbralik pere, liikumisõpetaja Olga Fuks, muusikaõpetaja Marina Skopina, ujumisõpetaja Hasnaa El-Haddoui Alami, eesti keele õpetaja Valeria Izmestjeva. Projekti juhendaja on Larissa Domaškevitš.

OLEME VÄGA UHKED JA ÕNNELIKUD!

Riigi sünnimaakonna terviserajad ootavad – Pärnumaa Spordiliit           Swedbank logo

HITSA Proge Tiiger

Meie lasteaed sai toetuse Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuselt (HITSA) digitaalse õppevara omandamiseks programmi Proge Tiigri raames. Projekti eelarve on 1813,85 eurot, millest HITSA toetus on 1269,70 eurot ning lasteaia omafinantseering on 544,16 eurot. Maastikurobotite  ja Blue-Botite abil muudame õppe-ja kasvatustegevust veel huvitavamaks ja põnevamaks laste jaoks. Projekti raames soetati lasteaiale  5 Blue-Bot robotit, 5 Maastikurobotit,  käsulugeja stardikomplekt.  Alustame programmeerimise aluste- ja robootikaga tutvumist lastega altest 4. eluaastast. Hakkame roboteid kasutama igas õppe-ja kasvatustegevuse valdkonnas, sh ka keelte õppimises, nii lasteaias kui ka õues.

Keskkonnainvesteeringute keskus

2020.a meie lasteaed sai toetuse Keskkonnainvesteeringute keskuselt (KIK) projekti  elluviimiseks. Projekti “Sipsiku lapsed uurivad elu soos” eelarve on 276 eurot. Projekti raames viiakse läbi sügisel õppeprogrammi Iisaku Looduskeskuses. Õppeprogramm sisaldab õppekäigus matkarajal; taimede vaatlus, loomade elu soos ja  soo kasutamise võimaluste arutelu. 15 septembril 2020.a Kureke ja Sipelgade rühmade lapsed tegid õppereisi Iisaku Loodusekeskusesse. Tänu sellele  saavad nad aru soo tähtsusest looduses ja mäjust inimese elule. Lapsed nimetavad soos kasvavaid taimi, puid, marju, elavaid lindusid ja loome. Nad oskavad turvaliselt käituda soos. Kõik lapsed ja täiskasvanud tundsid rõõmu looduses viibimisest.

Ajaleht Gorod

kik