projektitöö

HITSA Proge Tiiger

Meie lasteaed sai toetuse Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuselt (HITSA) digitaalse õppevara omandamiseks programmi Proge Tiigri raames. Projekti eelarve on 1813,85 eurot, millest HITSA toetus on 1269,70 eurot ning lasteaia omafinantseering on 544,16 eurot. Maastikurobotite  ja Blue-Botite abil muudame õppe-ja kasvatustegevust veel huvitavamaks ja põnevamaks laste jaoks. Projekti raames soetati lasteaiale  5 Blue-Bot robotit, 5 Maastikurobotit,  käsulugeja stardikomplekt.  Alustame programmeerimise aluste- ja robootikaga tutvumist lastega altest 4. eluaastast. Hakkame roboteid kasutama igas õppe-ja kasvatustegevuse valdkonnas, sh ka keelte õppimises, nii lasteaias kui ka õues.

Keskkonnainvesteeringute keskus

2020.a meie lasteaed sai toetuse Keskkonnainvesteeringute keskuselt (KIK) projekti  elluviimiseks. Projekti “Sipsiku lapsed uurivad elu soos” eelarve on 276 eurot. Projekti raames viiakse läbi sügisel õppeprogrammi Iisaku Looduskeskuses. Õppeprogramm sisaldab õppekäigus matkarajal; taimede vaatlus, loomade elu soos ja  soo kasutamise võimaluste arutelu.

kik