laste vanus: 5 – 6 aastat

õppekeel: vene

rühmaõpetajad: Marina Šubina, Olga Šumejeva

õpetajaabi: Tatjana Kuznetsova

KUIDAS TULLA RÜHMASSE: Lastevanemad käivad rühmas oma korpuse ukse kaudu. 26. Juuli tn maja nr 13 poolt peaväravast sisse ja otse kuni hoone lõpuni, ümber nurga vasakule, esimesest uksest sisse, paremale mööda koridori, esimesest trepist üles, rühm jääb vasakule.

Samuti on võimalik tulla rühmasse läbi peasissepääsu, mööda direktori kabinetti otse kuni koridori lõpuni, vasakule mööda koridori, esimesest trepist üles, uks jääb vasakule. NB! Palume mitte kasutada peasissepääsu lasteaiast väljumiseks peale kl 16.00.