laste vanus: 6 – 7 aastat

õppekeel: vene

rühmaõpetaja: Marina Šubina, Tanya Laanemann, Marina Vedenejeva (eesti keel)

õpetajaabi: Tatjana Kuznetsova

Rühmas toimub eesti keele õpetamine lastele alates 3. eluaastast eraldi keeletegevuste kaudu (eesti keel kui teine keel) ja teiste tegevustega lõimides (muusika ja liikumistegevuste kaudu).

KUIDAS TULLA RÜHMASSE: Lastevanemad käivad rühmas oma korpuse ukse kaudu. 26. Juuli tn maja nr 13 poolt peaväravast sisse ja otse kuni hoone lõpuni, ümber nurga vasakule, esimesest uksest sisse, paremale mööda koridori, esimesest trepist üles, rühm jääb vasakule.

Samuti on võimalik tulla rühmasse läbi peasissepääsu, mööda direktori kabinetti otse kuni koridori lõpuni, vasakule mööda koridori, esimesest trepist üles, uks jääb vasakule. NB! Palume mitte kasutada peasissepääsu lasteaiast väljumiseks peale kl 16.00.